Eftersom det innebär vissa svårigheter att öva strid i bebyggelse mitt  bland stadens invånare utan att skrämma dessa halvt från vettet så har  more