Det är inte bara huvudstadens arkipelag som är belamrad med militära lämningar - hela vår kust är ju en gränslinje och måste som sådan försvaras  more