Gamla gårdar får nytt liv, hus som stått tomma sedan länge blir återigen platser fulla av liv och rörelse. Det är populärt att rusta gamla  more