När järnvägen utvecklas så rationaliseras en hel del saker bort, t.ex gamla banvakthus och som den här byggnaden som jag tror är en omformarstation.  more