[ ... ] Namnet blev "travhuset", helt enkelt för att stora delar var belamrade med affischer av olika slag men främst då hästar - gärna ... more